گرد همایی

گروه کاربران   گنو/لینوکس استان گیلان

یکی از اولین گرده همایی های تخصصی گنو/لینوکس در ایران از سال 1388

گروه تلگرام